Gå direkte til indhold

Om frivillighedstjek

Frivillighedstjek.dk er DIF's portal til idrætsforeninger, der bygger på frivillig arbejdskraft. Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige.

Baggrund for Frivillighedstjek.dk

Idrættens Analyseinstitut har opstillet seks anbefalinger om fastholdelse og rekruttering af frivillige på baggrund af rapporten ’Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten'. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en frivillighedsundersøgelse, som DIF har iværksat med støtte fra Tuborgfondet. Analysen bygger på mere end 5.000 deltagende foreningers svar.

1 - Gå systematisk og strategisk til værks
Idrætsforeningerne skal tænke over, hvordan man rekrutterer og fastholder frivillige, inden de akut mangler trænere eller folk i bestyrelsen. En bevidst, formuleret strategi gør udfordringerne med frivillighed væsentligt mindre, og de 91,5 pct. af idrætsforeningerne, der ikke har en strategi, kan passende starte der.

2 - Gør vejen fra medlem til frivillig kortere
Skab rammer for at deltage i foreningslivet ved siden af idrætten, for større medlemsdeltagelse i sociale arrangementer, medlemsmøder og generalforsamling betyder mere held med rekrutteringen.

3 - Udnyt potentialet i den ældste del af befolkningen
Foreningerne skal ikke pr. automatik lade sig skræmme af stigende gennemsnitsalder blandt de frivillige. Gennemsnitsalderende i den danske befolkning stiger, og folk på over 60 år kan være et stort aktiv i foreningerne. Et stort antal seniorer lægger gerne tid og energi i frivilligt arbejde, og de er desuden med til at skabe liv og trygge rammer i foreningen.

4 - Lav fleksible frivillige opgaver – og foreningsaktiviteter

De 20-39-årige er en svær gruppe at rekruttere til klassisk foreningsliv og især til det frivillige arbejde, men konkrete opgaver og tidshorisonter kan være en vej frem. Præcise funktionsbeskrivelser af opgaverne og kontaktpersoner gør det lettere at sælge en træneropgave til en travl forælder end et upræcist og uoverskueligt ’vil du lige tage dig af ungdomsholdet?’. Desuden er foreningsaktive
forældre væsentligt mere tilbøjelige til at arbejde frivilligt end ikke-foreningsaktive forældre. Det er derfor en god ide også at udvikle tilbud i foreningerne, der passer denne gruppes krav om fleksibilitet og får dem ind som aktive i foreningerne.

5 - Åbn foreningsledelsen
Medlemmerne og de frivillige skal have mulighed for at gøre en forskel ud over den daglige drift i foreningen. Når foreningens ledelse inddrager medlemmerne i større beslutninger og praktiske opgaver, udbreder det følelsen af ejerskab og gør rekrutteringen af frivillige lettere.

6 - Skab samarbejdsrelationer 
Samarbejde fremmer frivilligheden. Foreninger, der indgår i mange samarbejdsrelationer med omverdenen, har typisk mindre vanskeligt ved at rekruttere frivillige. Samarbejde kan være med private virksomheder, andre foreninger, institutioner som skoler og ældrecentre eller den kommunale forvaltning. Særligt foreninger, der har samarbejde med en kommunal forvaltning, oplever, at rekruttering og fastholdelse af frivillige går lettere.

Læs hele ’Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten’ her.

DIF takker Tuborgfondet for støtten til at sætte frivilligheden på dagsordenen og de frivillige for den kæmpe indsats, som de dagligt yder i DIF's knap 9.300 idrætsforeninger.

Skriv til frivillighedstjek@dif.dk, hvis du har kommentarer, idéer eller andet i forhold til Frivillighedstjek.dk.

DIF er paraplyorganisation for 61 specialforbund, som laver projekter på tværs af forbundene omkring frivillighed, integration, sundhed, ældre- og ungeidræt mv.

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter